Ninja Care Thay Đổi Email Cho Nick FacebookNinja Care
Ninja Care Thay Đổi Email Cho Nick Facebook
Ninja Care Nuôi Nick Số Lượng Lớn
🔥 TỰ ĐỘNG THAY ĐỔI AVATAR, COVER FACEBOOK
🔥 TỰ ĐỘNG TƯƠNG TÁC TÀI KHOẢN FACEBOOK NHƯ NGƯỜI THẬT
🔥 TỰ ĐỘNG VƯỢT CHECKPOINT FACEBOOK
🔥 TỰ ĐỘNG LÊN LỊCH KẾT BẠN, ĐỒNG Ý KẾT BẠN
🔥 LÊN LỊCH ĐĂNG BÀI BÁN HÀNG.
🔥 HỆ THỐNG NUÔI NICK SỐ LƯỢNG LỚN
🔥 SEEDING BÀI VIẾT LIVESTREAM HIỆU QUẢ
================================
Xem Thêm: 
Nhập nick vào phần mềm:  https://youtu.be/t6N3p6NwinA
Chạy tương tác nick facebook: https://youtu.be/0jvPF6-GbCc
Xóa thông tin nick facebook: https://youtu.be/PjMOodzpnNU
Cập nhập thông tin nick: https://youtu.be/1CBLTnc41xE
Đổi ip bằng ipv6: https://youtu.be/rjykdHf9m10
Hướng dẫn seeding: https://youtu.be/IiWpL2tmGNk
Check và cập nhập thông tin nick: https://youtu.be/NnbyYymjK8c
Thay đổi email cho nick facebook: https://youtu.be/cYz1nuh7seA
--------------------------
Cập nhật kiến thức hay tại:
💻 Hướng dẫn sử dụng: https://www.phanmemninja.club/
💻 Phần mềm kinh doanh: https://www.phanmemninja.com/
Liên hệ tư vấn hỗ trợ
►Hotline : 0946.426.583

Đăng nhận xét

0 Nhận xét